Jaargang 19
Nummer 2 - januari 2021
Fred de Vries - Auteur

Roken en Borstkanker

Natuurlijk weet iedereen dat roken ongezond is, maar de verslaving aan nicotine maakt stoppen heel moeilijk. Maar weet je wat de meest doelmatige reden is om te stoppen met roken?

Angst.

Het is alom bekend dat roken kan leiden tot borstkanker of COPD, waardoor je als een 80-jarige oud-mijnwerker door het leven hijgt. Nicotine is namelijk ook vaatvernauwend en daarom ziet je huid er na jaren van roken zo geel, grauw en ongezond uit. De haarvaatjes in je huid zijn zo lang vernauwd geweest dat ze door gebrek aan zuurstofrijk bloed zijn afgestorven. In je longen is hetzelfde proces bezig geweest. De haarvaatjes in je longen sterven af, waardoor je uiteindelijk moet worstelen om voldoende zuurstof in je lichaam te krijgen.

Wat veel mensen juist niet weten is dat roken en borstkanker ook aan elkaar gerelateerd zijn.

Een studie gepubliceerd in het Engelse vakblad Breast Cancer Research wees uit dat roken geassocieerd is met een significant (ofwel behoorlijk) verhoogd risico op het krijgen borstkanker, vooral bij vrouwen die al zijn begonnen met roken tijdens de puberteit of die een familiegeschiedenis van de ziekte hebben[1].

De studie gebruikte de gegevens van 102.927 vrouwen die deelnamen aan de Britse Generations Study, een cohortstudie bestaande uit meer dan 113.700 vrouwen van 16 jaar of ouder. De deelnemers, gerekruteerd uit 2003-2013, vulden vragenlijsten met vragen over de regelmaat van roken, de leeftijd waarop ze begonnen en stopten, en het aantal sigaretten dat per dag werd gerookt in verschillende periodes in hun leven.

De resultaten van het onderzoek toonden aan dat vrouwen die ooit hadden gerookt 14% meer kans hadden op het krijgen van borstkanker dan vrouwen die nooit hadden gerookt. Vooral vrouwen die al voor de leeftijd van 17 jaar begonnen met roken, hadden een behoorlijk verhoogd risico op het ontwikkelen van borstkanker: degenen die voor de leeftijd van 17 jaar begonnen met roken, hadden een verhoogd risico van 24%, terwijl degenen die tussen 17 en 19 jaar begonnen met roken een verhoogd risico hadden van 15%.
Handboek PDD-NOS Column: februari 2021

Met betrekking tot de duur van roken, ontdekten de auteurs dat roken gedurende meer dan 10 jaar het risico op het ontwikkelen van borstkanker met 21% verhoogde, met een kleine stijging voor degenen die meer dan 30 jaar rookten (22%).

Van de vrouwen die waren gestopt met roken, bleek er nog steeds een 28% verhoogd risico te bestaan op het ontwikkelen van borstkanker voor degenen die minder dan 10 jaar waren gestopt. Voor degenen die 10 tot 19 jaar stopten, was er een verhoogd risico van 21% en degenen die langer dan 30 jaar stopten, hadden een verhoogd risico van 10%.

De auteurs ontdekten ook dat de associatie tussen roken en borstkanker significant groter was bij vrouwen met een familiegeschiedenis van de ziekte. Voor vrouwen met een familiegeschiedenis van borstkanker waren de risicoratio's verhoogd als het roken begon zowel na de leeftijd van 20 (56%) of voor de leeftijd van 20 (26%), en als het begon meer dan 5 jaar na hun eerste menstruatie (53%).

'We ontdekten dat roken geassocieerd was met een bescheiden, maar significant verhoogd risico op borstkanker, vooral bij degenen die al waren begonnen tijdens de puberteit, en dat het relatieve risico op borstkanker geassocieerd met roken significant groter was voor vrouwen met een familiegeschiedenis van de ziekte.' zo concludeerden de onderzoekers.

Met andere woorden: roken verhoogt de kans op het krijgen van borstkanker behoorlijk, zeker als je jong begonnen bent met roken. Die kans wordt nog hoger als je moeder, zuster of dochter ook al het slachtoffer van borstkanker is geweest.

[1] Jones et al: Smoking and risk of breast cancer in the Generations Study cohort in Breast Cancer Research – 2017. Zie hier.